Skip to product information
1 of 2

Sensihealia

CBD Strawberry Gummies. 25 pcs. 30mg Each. <0,05% THC

CBD Strawberry Gummies. 25 pcs. 30mg Each. <0,05% THC

Regular price €35,00 EUR
Regular price Sale price €35,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Super natural relaxing gummies that has no psychoactive effects. 25 pcs. in bag.

CBD gummies are a popular way to ingest cannabidiol (CBD), a naturally occurring compound in cannabis plants. They offer several benefits, including:

1. Easy to take: CBD gummies are easy to dose and consume. They require no special equipment or measurements, unlike CBD oils or vapes.

2. Long Lasting Effects: Gummies are absorbed through the digestive tract, which can mean slower release of CBD into the body. This allows the effects to last longer than with some other forms of administration.

3. Taste and Texture: CBD gummies usually come in a variety of flavors and have a pleasant texture, making them appealing to people who have difficulty with the taste of CBD oil.

4. Discreet: Gummies look like regular candies and are discreet to ingest, which can be helpful for people who prefer to keep their CBD use private.

5. Measurable Dosage: Each gummy contains a specific amount of CBD, making it easy to manage and tailor your dose to your needs.

6. Non-psychoactive: CBD is not psychoactive, meaning it does not cause intoxicating effects like THC does. So you can take CBD gummies without getting high.

7. Potential Benefits: CBD is being researched for its potential therapeutic benefits, including relieving anxiety, reducing pain and inflammation, improving sleep and helping with certain medical conditions.

8. Safety and Rare Side Effects: CBD is generally considered safe, with few side effects and a low risk of addiction. Most people tolerate CBD well, but it is still advisable to consult with a doctor before using CBD gummies, especially if you are taking other medications.

 

 --------------------------------------------------------------

 

CBD-gummies zijn een populaire manier om cannabidiol (CBD) in te nemen, een natuurlijk voorkomende verbinding in cannabisplanten. Ze bieden verschillende voordelen, waaronder:

1. Gemakkelijk in te nemen: CBD-gummies zijn gemakkelijk te doseren en te consumeren. Ze vereisen geen speciale apparatuur of metingen, in tegenstelling tot CBD-oliën of vapen.

2. Langdurige effecten: Gummies worden via het spijsverteringskanaal opgenomen, wat langzamere afgifte van CBD in het lichaam kan betekenen. Hierdoor kunnen de effecten langer aanhouden dan bij sommige andere toedieningsvormen.

3. Smaak en textuur: CBD-gummies zijn meestal verkrijgbaar in verschillende smaken en hebben een aangename textuur, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor mensen die moeite hebben met de smaak van CBD-olie.

4. Discreet: Gummies zien eruit als gewone snoepjes en zijn discreet om in te nemen, wat handig kan zijn voor mensen die hun CBD-gebruik liever privé houden.

5. Meetbare dosering: Elk gummie bevat een specifieke hoeveelheid CBD, wat het gemakkelijk maakt om uw dosis te beheren en aan te passen aan uw behoeften.

6. Niet-psychoactief: CBD is niet psychoactief, wat betekent dat het geen bedwelmende effecten veroorzaakt zoals THC dat wel doet. U kunt dus CBD-gummies nemen zonder high te worden.

7. Potentiële voordelen: CBD wordt onderzocht vanwege zijn mogelijke therapeutische voordelen, waaronder het verlichten van angst, het verminderen van pijn en ontsteking, het verbeteren van de slaap en het helpen bij bepaalde medische aandoeningen.

8. Veiligheid en zeldzame bijwerkingen: CBD wordt over het algemeen als veilig beschouwd, met weinig bijwerkingen en een laag risico op verslaving. De meeste mensen verdragen CBD goed, maar het is nog steeds raadzaam om met een arts te overleggen voordat u CBD-gummies gebruikt, vooral als u andere medicijnen gebruikt.

View full details