Skip to product information
1 of 2

Sensihealia

CBD Oil 10ml 5% <0,05% THC

CBD Oil 10ml 5% <0,05% THC

Regular price €15,00 EUR
Regular price Sale price €15,00 EUR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients: Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract, MCT oil, No THC <0.05% THC

Super natural relaxing oil that has no psychoactive effects.

 

Using CBD oil, or cannabidiol oil, is often associated with several potential benefits, although the effects can vary from person to person. Here are some possible benefits of using CBD oil:

1. Pain Relief: CBD has analgesic properties and can help reduce pain, whether it is chronic pain, headaches, muscle aches, or other types of pain.

2. Anti-inflammatory: CBD has anti-inflammatory properties and may help with conditions with an inflammatory component, such as arthritis, multiple sclerosis and inflammatory bowel disease.

3. Anxiety and Depression: Some people report that CBD oil can help reduce symptoms of anxiety and depression. It can help reduce stress and improve mood.

4. Sleep disorders: CBD can help regulate sleep patterns and may be helpful for people with insomnia or other sleep disorders.

5. Epilepsy: One of the most notable uses of CBD is in the treatment of certain forms of epilepsy, such as Dravet syndrome and Lennox-Gastaut syndrome. In some cases, CBD has reduced the frequency and severity of seizures.

6. Neuroprotection: There is some evidence that CBD has neuroprotective properties, meaning it can help protect the brain from damage and help prevent neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease.

7. Nausea and vomiting: CBD may be helpful in reducing nausea and vomiting, especially in people undergoing chemotherapy or experiencing severe nausea from other treatments.

However, it is important to note that the effects of CBD vary from person to person, and it is not a miracle cure for everyone. In addition, side effects and interactions with other medications can occur, so it is wise to consult with a doctor before using CBD oil, especially if you are already taking other medications.

 

--------------------------------------------------------------

 

Het gebruik van CBD-olie, oftewel cannabidiol-olie, wordt vaak geassocieerd met verschillende potentiële voordelen, hoewel de effecten kunnen variëren van persoon tot persoon. Hier zijn enkele mogelijke voordelen van het gebruik van CBD-olie:

1. Pijnverlichting: CBD heeft analgetische eigenschappen en kan helpen bij het verminderen van pijn, of het nu gaat om chronische pijn, hoofdpijn, spierpijn of andere soorten pijn.

2. Ontstekingsremmend: CBD heeft ontstekingsremmende eigenschappen en kan mogelijk helpen bij aandoeningen met een ontstekingscomponent, zoals artritis, multiple sclerose en inflammatoire darmziekten.

3. Angst en depressie: Sommige mensen melden dat CBD-olie kan helpen bij het verminderen van symptomen van angst en depressie. Het kan helpen om stress te verminderen en de stemming te verbeteren.

4. Slaapstoornissen: CBD kan helpen bij het reguleren van slaappatronen en kan nuttig zijn voor mensen met slapeloosheid of andere slaapstoornissen.

5. Epilepsie: Een van de meest opvallende toepassingen van CBD is bij de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie, zoals het syndroom van Dravet en het syndroom van Lennox-Gastaut. In sommige gevallen heeft CBD de frequentie en ernst van epileptische aanvallen verminderd.

6. Neuroprotectie: Er is enig bewijs dat CBD neuroprotectieve eigenschappen heeft, wat betekent dat het de hersenen kan helpen beschermen tegen schade en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson kan helpen voorkomen.

7. Misselijkheid en overgeven: CBD kan nuttig zijn bij het verminderen van misselijkheid en braken, met name bij mensen die chemotherapie ondergaan of last hebben van ernstige misselijkheid als gevolg van andere behandelingen.

Het is echter belangrijk op te merken dat de effecten van CBD variëren van persoon tot persoon, en het is niet voor iedereen een wondermiddel. Daarnaast kunnen er bijwerkingen en interacties met andere medicijnen optreden, dus het is verstandig om met een arts te overleggen voordat u CBD-olie gaat gebruiken, vooral als u al andere medicijnen gebruikt. 

View full details